Sådan holder du tale til en begravelse

Døden er desværre den pris, som vi alle betaler for at være i live. Derfor kommer vi alle sammen temmelig sikkert til at stå i den situation, at vi skal sige farvel til en af vores kære. Når det sker, er det vigtigt at få sagt farvel på en ordentlig måde. Derfor holder mange en sidste tale til begravelsen.

Begravelsen er det sidste farvel

Når nogen tæt på os dør, er det altid et tab. Det kan være en ægtefælle, et familiemedlem eller en ven. Vi har som mennesker brug for en sidste afsked, hvor vi får sagt ordentligt farvel. Det er derfor, vi stadig afholder begravelser i Danmark. Hvis den afdøde var særlig tæt på dig, har du formentlig lyst til at holde en sidste tale.

Tal fra hjertet

Når du skal holde tale til en begravelse, er det allervigtigste, at du taler fra hjertet. Derfor er det også mere end i orden, hvis du bliver synligt rørt eller decideret bedrøvet. Det har de andre i kirken helt klart fuld forståelse for. Når du derfor skal i gang med at skrive din tale, bør du tænke på den afdøde og jeres mange gode minder. Det vil helt klart hjælpe dig med skriveprocessen.

Hvad en begravelsestale bør indeholde

Når det handler om begravelsestaler i Danmark, er der ikke nogen forventning om, at talen følger en bestemt form eller struktur. Der er heller ikke nogen forventninger eller krav om, hvor lang talen skal være. Derfor er du ret frit stillet, når du gerne vil holde en tale til en begravelse – eller holde en mindetale, som det også bliver kaldt.

Indledning, midte og afslutning

Selvom der ikke er nogen formelle eller uformelle krav til en mindetale, er det formentlig nemmest for dig selv, hvis du opdeler talen i tre dele: en indledning, en midte og en afslutning. På den måde får talen en klar struktur, og du kan bedre holde fokus, når du skal skrive og holde talen.

Du kan sagtens læse op

Når du skal holde tale til en begravelse, er der heller ingen der forventer en høj underholdningsværdi. Derfor er der heller intet til hinder for, at du læser hele talen op. En begravelse er en sørgmodig begivenhed, hvor ingen er helt på toppen. Måske er du og de andre også chokerede over, at den afdøde ikke er blandt jer længere. Derfor kan du også sagtens tillade dig at læse talen direkte op.

Sådan får du nemmest skrevet talen

Når du skal skrive en mindetale, er det meget normalt at få en skriveblokade. Det er jo et helt menneskeliv, som du prøver at koge ned til et mindre antal sætninger. Særligt hvis den afdøde har levet et langt og begivenhedsrigt liv, kan det være svært at finde ud af, hvor du skal begynde og ende.

For mange mennesker er det nemmest at begynde med at skrive midten af talen. Dernæst afslutningen og så til sidst indledningen. Måske virker denne fremgangsmåde også bedst for dig, eller måske har du nemmere ved en helt anden tilgang.

Sådan skriver du talens midte

Det er en god ide at lade talens midte handle om den afdødes positive kvaliteter. Derfor er det også denne del af talen, som mange mennesker synes, er den nemmeste at skrive. Her kan du stille dig selv spørgsmålet: “Hvilke positive kvaliteter havde den afdøde?” Dernæst kan du stille dig selv et nyt spørgsmål: “Hvordan påvirkede disse kvaliteter mig/andre?”

Når du besvarer disse spørgsmål, er du godt i gang med at fortælle om den afdødes liv, og hvordan den afdøde berørte andre menneskers liv.

Sådan skriver du talens afslutning

Når du skal skrive talens afslutning, er det en god ide, at du stræber efter at give de fremmødte en både konstruktiv og inspirerende metode til at håndtere deres sorg over den afdøde.

Derfor kan du med fordel forsøge at inspirere med din egen sorghåndtering. Du kan evt. indflette et godt citat om sorg fra den afdøde, en kendt filosof eller lignende.

En begravelse er en sørgelig begivenhed, men måske kan du give de fremmødte et lille lys i mørket, hvis du kan inspirere dem til bedre at håndtere sorgen.

Sådan skriver du talens indledning

Selvom det virker lidt omvendt, er det oftest nemmest at skrive indledningen af mindetalen til sidst. På dette tidspunkt har du skrevet hele mindetalen, og derfor er det nemmere at fortælle, hvad talen handler om. Hvis du kan inddrage elementer fra afslutningsdelen af talen i indledningen, får det talen til at fremstå som en helhed.

På den måde får du nemlig bundet talen sammen, så den får en form for rød tråd. Det gør det langt nemmere for de fremmødte at følge med og forstå betydningen af talen.

Når du gentager elementer fra indledningen i afslutningen, vil det nemlig vække genkendelse hos de fremmødte. Det gør det nemmere for dig at understrege de vigtige elementer i talen – eksempelvis at I skal holde mindet om den afdøde i live.

Husk også at nævne, hvilken relation du havde til den afdøde. Til en begravelse er det typisk ikke alle, der kender alle.