Hvor lang tid går der, før arven efter dødsfald udbetales?

Klare regler

Før en arv kan udbetales, skal der tages stilling til, hvordan boet skal skiftes.

Når skifteformen er afklaret, gøres boet for det første op med en åbningsstatus og senere en boopgørelse.

Dernæst skal det offentlige godkende boopgørelsen.

Efter boet er gjort op, har de offentlige myndigheder 3½ måned til at godkende og udbetale arven til arvingen eller arvingerne.

Det er muligt at få noget af arven udbetalt tidligere. Det kan gøres ved at søge en acontoarv.

Hvis der er et testamente, vil fordelingen af arven normalt være nem. Arven fordeles simpelt hen jævnfør testamentet. Ellers afgør arveloven arven efter boet.

Endelig har eventuelle kreditorer ret til at få deres kredit til afdøde dækket af arven, inden den udbetales til arvingen eller arvingerne.

Skifte af boet

Der findes forskellige former for skifter af boet. De mest almindelige er:

Privat skifte: Arvingerne opgør selv boet eventuelt med advokatbistand. Dermed opgøres det ikke af en bobestyrer udpeget af Skifteretten. Kravet er, at arvingerne er enige om, at boet skal skiftes privat og at mindst en af arvingerne er solvent. Frist for åbningsstatus er 6 måneder. Endelig boopgørelse skal være indsendt senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Uskiftet bo: Længstlevende ægtefælle udskyder skiftet af den først afdødes bo. Dermed udbetales boet ikke til børnene, før længstlevende ægtefælle skifter boet, hvis vedkommende indgår et nyt ægteskab eller vedkommende dør.

Bobestyrer-bo: En advokat udpeget af testamentet eller en autoriseret bobestyrer, udpeget af Skifteretten, antages for at stå for skiftet. Fristen for at indsende endelig boopgørelse er 2 år.

Andre skifteformer findes. Ovenstående er de hyppigst anvendte.

Opgørelse af boet – åbningsstatus

En opgørelse af boet skal laves ved noget, der kaldes en åbningsstatus. Deri opgøres boets formue og gæld på dødsdagen. Den skal indeholde alt indbo, formue, gæld og andre ejendele og forpligtelser. Opgørelsen skal laves på en særlig blanket, der findes på linket ‘Privat skifte af boet’ i links nedenfor.

Åbningsstatussen er en foreløbig opgørelse over boets aktiver og passiver. Det er en midlertidig opgørelse før regninger med mere er betalt. Dette er inklusive udgifter i forbindelse med behandlingen af boet.

Både åbningsopgørelsen og den endelige boopgørelse kan tidligst laves 8 uger efter dødsfaldet, fordi der skal indrykkes et proklama i Statstidende. Det vil sige en meddelelse om dødsfaldet, hvortil alle, der kan gøre krav på boet, har mulighed for at gøre sit krav gældende. Eventuelle krav fra kreditorer bortfalder, såfremt de ikke får gjort deres krav gældende indenfor disse 8 uger. Først derefter ved man, hvilke krav og aktiver, der er i boet.

Opgørelse af boet – endelig boopgørelse

Nettoformue i den endelige boopgørelse beregnes ud fra aktiver minus passiver.

Senest et år efter dødsfaldet SKAL boet være opgjort. Derefter har har arvingerne tre måneder til at sende opgørelsen skifteretten. De skal have to eksemplarer. De videresender så det ene eksemplar videre til Skattestyrelsen.

Godkendelse af boet

Skat og Skifteretten foretager endelig godkendelse af boet senest 3½ måneder efter modtagelse af boopgørelse.

Reglerne findes her sammen med vejledninger

Lovgivning

Regler i Borgerservice

Skat ved dødsfald

Skifte af dødsbo (skat)

Privat skifte af boet (fra Skat)

Testamente og udbetaling af arv